| Ontwerp & webbeheer Rob van Hugten |
home | nieuws | bestuur | in beeld | verslagen | links | contact
© 2018
KLIK HIER
SLOGAN
De   Stichting   Buurtontwikkeling   Heerlerbaan   -   afgekort   S.B.O.H.   is   eind   2000   officiëel   van   start gegaan.   De   S.B.O.H.   is   een   organisatie   waarin   vele   buurtorganisaties   zijn   verenigd.   Doel   van   de S.B.O.H.   is   Heerlerbaan   de   fijne   wijk,   waar   het   plezierig   wonen   en   werken   is,   te   laten   blijven welke het is, en de zwakke punten binnen de wijk te verbeteren. Deze   website   is   niet   alleen   bedoeld   voor   S.B.O.H.-medewerkers.   Integendeel;   voor   iedereen   die geïnteresseerd   is   in   de   wijk   waar   de   S.B.O.H.   trots   op   is   kan   deze   site   een   bron   van   informatie zijn.   Wat   speelt   er,   waar   wordt   iets   aan   gedaan   en   waar   kunt   u   wellicht   een   rol   spelen.   Om   haar taak   te   kunnen   uitvoeren   heeft   de   S.B.O.H.   een   zo   breed   mogelijk   draagvlak   nodig   binnen   de   wijk. Buurtontwikkeling    is    een    kwestie    van    samenwerking.    Door    deze    samenwerking    kunnen    we zeggen: “Heerlerbaan, een wijk in goede handen.” De   gemeente   Heerlen   heeft   in   het   kader   van   het   door   de   overheid   ingestelde   grote   stedenbeleid gekozen   voor   buurtgericht   werken.   Opzet   hiervan   is   dat   gemeente,   burgers   en   maatschappelijke instellingen   samenwerken   om   problemen   en   knelpunten   buurtgericht   aan   te   pakken.   De   S.B.O.H. is de officiële gesprekspartner namens de wijk Heerlerbaan met de gemeente Heerlen.
Wijkblad BLIK OP HEĖLEBAAN januari 2019  Klik op de afbeelding voor de PDF-bladerversie. Home Home Home Nieuws Nieuws Nieuws Bestuur Bestuur Bestuur In Beeld In Beeld In Beeld Verslagen Verslagen Verslagen Contact Contact Contact Links Links Links
U kunt ook oudere uitgaves van Blik op Heëlebaan bekijken!
HOME +
 | Ontwerp & webbeheer Rob van Hugten |
home | nieuws | bestuur | in beeld | verslagen | links | contact
© 2018
Zie rubriek Nieuws - DAG VAN DE DUURZAAMHEID - SENIORACTIEF - BUURTACTIE - MELDEN HELPT - BOEK DE 250 MOOISTE PLEKKEN VAN HEERLEN