| Ontwerp & webbeheer Rob van Hugten |
SLOGAN
home | nieuws | bestuur | in beeld | verslagen | links | contact
© 2018
Home Home Home Nieuws Nieuws Nieuws Bestuur Bestuur Bestuur In Beeld In Beeld In Beeld Verslagen Verslagen Verslagen Contact Contact Contact Links Links Links IN BEELD +
Op   zondag   25   september   werd   voor   de   2e   keer   een   Seniorenmiddag   georganiseerd   door de   Stichting   Buurtontwikkeling   Heerlerbaan   (SBOH)   samen   met   de   Zonnebloem,   Meander, Sevagram, Parc Imstenrade en de Koninklijke Harmonie Heerlen. De   middag   werd   officieel   geopend   door   wethouder   Barry   Braeken.   Hij   sprak   zijn   waardering   uit voor   het   organiseren   van   deze   middag,   maar   ook   voor   de   vele   activiteiten,   die   plaatsvinden   op de Heerlerbaan.
Er    waren    stands    van    de    eerder    genoemde    organisaties, aangevuld      met      nog      enkele      andere,      zoals      o.a.      de belangenvereniging    voor    Autisme,    Mee    en    Alcander.    Zij verstrekten informatie aan belangstellenden. Vóór     de     Caumerbron     presenteerde     de     Zonnebloem     de aangepaste   auto,   geschikt   voor   het   vervoer   van   één   rolstoel of   scootmobiel   samen   met   enkele   andere   passagiers.   De   auto is te huur voor de zeer schappelijke prijs van € 40,- per dag. Bij   binnenkomst   werden   de   bezoekers,   ruim   200,   ontvangen met   koffie   en   vlaai.   De   muziek   werd   verzorgd   door   D.J.   René Vrouenraets     en     het     recreatieorkest     van     de     Koninklijke Harmonie Heerlen. Bij    het    musiceren    werden    ook    alle    aanwezigen    betrokken middels    een    “Percussie”    workshop    onder    leiding    van    Ad Triepels.    Nadat    de    eerste    schroom    was    overwonnen    werd steeds enthousiaster meegedaan. Na    nog    enkele    aangeboden    consumpties    en    een    warme snack   werd   het   echt   gezellig.   Tegen   17.00   uur   ging   iedereen met   een   lachend   gezicht   naar   huis.   Het   was   weer   een   zeer geslaagde middag. (Een    woord    van    dank    aan    Hans    Bervoets    voor    de prachtige foto- & video-compilatie)
2E SENIORENMIDDAG 2016 - zondag 25 september